เรื่อง : ประกาศผลการแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 19/09/2564


ประกาศผลการแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย