Card image cap

เหรียญทอง

ลำโพงสนามสุริยาวาโย

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สมาชิกกลุ่ม

เด็กหญิงปิยะดา สุทา
นายกฤตภัค ฝั้นกาศ
นางสาววิภารัตน์ เกียรติยานุกูล

ครูที่ปรึกษา

นางธิดา ฮาวปินใจ
นางสาวรัณชญา ออมขัน

ดาวน์โหลดโปสเตอร์