Card image cap

เหรียญเงิน

เครื่องพ่นสมุนไพร และน้ำยาสมุนไพรไล่แมลง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สมาชิกกลุ่ม

เด็กชายภูมิพัฒน์ พูลสวัสดิ์
เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์ใหญ่
เด็กชายฐิติพงศ์ คำนิมิตร

ครูที่ปรึกษา

นางสุกัญญา เหมืองสอง

ดาวน์โหลดโปสเตอร์