Card image cap

เหรียญทอง

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัย

Covid-19 with AI Project
สมาชิกกลุ่ม

นายนิติธร ตันกิม
นายกษิดิศ เสริมศรี
นายชนพัฒน์ ใจกว้าง

ครูที่ปรึกษา

นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์