#โครงงานสะเต็มศึกษา ยุพราชวิทยาลัย

สาขา คอมพิวเตอร์

Card image cap
ระบบช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และการสั่งการด้วยเสียง
Help and care system for Alzheimer's patients with Artificial intelligence and Voice Assistant

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
ตู้จดหมายอัจฉริยะแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์
Smart Mailbox

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัย
Covid-19 with AI Project

เหรียญทอง

เข้าชม