#โครงงานสะเต็มศึกษา ยุพราชวิทยาลัย

สาขา ชีววิทยา

Card image cap
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากมะเขือเทศ
ฺBiofilm by Tomatoes

เหรียญเงิน

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาประสิทธิภาพของโฟมโปรตีนดับเพลิง
Efficacy study of protein foam fire extinguishing

เหรียญทองแดง

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกะหล่ำปลีเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจลต้านการอักเสบเฉพาะที่
Study on biological activities of cabbage extracts for development as a local anti-inflammatory gel product

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
กล่องเก็บอุณหภูมิจากโฟมเปลือกส้มโอ
Insulated food container from pomelo peel foam

เหรียญทองแดง

เข้าชม
Card image cap
ผลของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของยุงรำคาญในระยะตัวโม่ง
Effect of crude extract from Sweet flag on the inhibition of Urban Mosquito in the pupae

เหรียญทองแดง

เข้าชม
Card image cap
พลาสติกชีวภาพจากขนไก่
Bioplastics from chicken feathers

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
พอลิเมอร์รดน้ำต้นไม้
The absorbent polymer for watering

เหรียญเงิน

เข้าชม
Card image cap
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับคราบน้ำมันจากเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติ
-

เหรียญเงิน

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาพฤติกรรมการกินพลาสติกชนิดพอลิสไตรีนและจุลกายวิภาคศาสตร์ของตัวอ่อนแมลงปีกแข็งตระกูลด้วงรำข้าวสาลี (Zophobas morio)
The study of polystyrene consuming behavior and the microanatomy of Zophobas morio

เหรียญเงิน

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดและหยวกกล้วยต่อการแข็งตัวของเลือด
Study on tannin extracts from mangosteen peels and bananas on blood clotting

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารของปลาในแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่
The study of microplastics contamination in various fish species in Ping river, Chiang Mai

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากสมุนไพรในลูกประคบ
Analgesic patch of herbal compress extract

เหรียญทองแดง

เข้าชม
Card image cap
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต และคาร์บาเมตของสาหร่ายบัวและสาหร่ายหางกระรอก
The Comparison on Organophosphate and Carmate insecticides absorption by Cabomba sp. and Hydrilla sp.

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
การยืดอายุการสุกของกล้วยน้ำว้าด้วยสารมิวซิเลจในเมล็ดแมงลักและว่านหางจระเข้
The ripening delay of cultivated banana by mucliage from basil seeds and Aloe vera

เหรียญเงิน

เข้าชม
Card image cap
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันจากครัวเรือนของเส้นใยธรรมชาติ
The comparison of household-oil waste absorption efficiency using natural fibers

เหรียญเงิน

เข้าชม
Card image cap
การคัดแยกเชื้อราที่สามารถย่อยไคตินเพื่อประยุกต์ใช้กำจัดบ้านเชิงชีวภาพ
-

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาประสิทธิภาพปุ๋ยจากสาหร่ายเทา แหนแดง และผำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพริกขี้หนู
A study of the effectiveness of the compost from Spirogyra sp. , Azolla and Wolffia globosa on guinea-pepper growth

เหรียญทองแดง

เข้าชม
Card image cap
การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยใช้สารเคมีและสารสกัดจากธรรมชาติทดแทนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย Autoclave
The development of plant tissue culture recipes using chemical and natural extract to replace the microorganism sterilization by using autoclave.

เหรียญเงิน

เข้าชม
Card image cap
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสะเดา ในรูปของบาล์มเพื่อไล่เพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus
The Comparisons of the balm neem extract efficiency using repel mealybug Genus Phenacoccus

เหรียญทองแดง

เข้าชม
Card image cap
การสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลาทับทิมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการดักจับน้ำมัน
Chitosan extraction from Red Tilapia Fishscales to test lipid trapping efficiency.

เหรียญทอง

เข้าชม