#โครงงานสะเต็มศึกษา ยุพราชวิทยาลัย

สาขา ฟิสิกส์

Card image cap
สวนผักลอยน้ำ
Floating vegetable

เหรียญทองแดง

เข้าชม
Card image cap
เรือเก็บขยะในแหล่งน้ำบังคับวิทยุ
RC Boat for collecting garbage in the water

เหรียญทองแดง

เข้าชม
Card image cap
ตู้ปลากรองฝุ่น
Aquarium Dust Filter

เหรียญเงิน

เข้าชม
Card image cap
ระบบจ่ายเจลล์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ
automatic gel dispenser

เหรียญเงิน

เข้าชม
Card image cap
โครงงานรถตัดหญ้าวิทยุบังคับจากโซล่าเซลล์
Solar cell lawn mower project

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
รองเท้าไฟฟ้า(รองเท้าแห่งพลัง)
Shoes of Tomorrow

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
เครื่องให้อาหารนกอัตโนมัติ
Automatic bird feeder

เหรียญทองแดง

เข้าชม