#โครงงานสะเต็มศึกษา ยุพราชวิทยาลัย

สาขา เคมี

Card image cap
ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการซักล้างคราบน้ำมันของสารซาโปนินด้วยโซเดียมลอริลซัลเฟต (SLS)
Study on the efficiency of saponin washing with sodium lauryl sulfate (SLS).

เหรียญเงิน

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติของผงกล้วยในการนำมาแปรรูปเป็นเส้นพาสต้าเพื่อสุขภาพ
Studies and comparison of properties of banana powder for processing healthy pasta

เหรียญเงิน

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง อบเชยและเปลือกกล้วย
Studying on the metal adsorption efficiency of the extract Tannin from Malabar leaves, Cinnamon, and Banana Peels.

เหรียญเงิน

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาสมบัติของสารสกัดจากเมล็ดอะโวคาโดเพื่อนำไปทาโลชั่นบำรุงผิว
The performance study of avocado seed adapt to body lotion

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
สารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร ยับยั้งการเกิดเชื้อราบนไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์
Crude extracts from herbs inhibit the spore dispersal on plywood

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาอิทธิพลของสารช่วยติดสีที่มีต่อเฉดสีของสารย้อมธรรมชาติจากขมิ้นบนผ้าฝ้าย
A study of the influence of color additives on the shades of natural turmeric dyes on cotton fabrics
เข้าชม
Card image cap
การศึกษาประสิทธิภาพการช่วยติดสีย้อมผ้าของแทนนินที่สกัดจากเปลือกเงาะร่วมกับสารช่วยติดสี
A Study on the efficacy of dyeing aids retention of tannin extracted from rambutan bark

เหรียญเงิน

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาหาอัตราส่วนเเละประสิทธิภาพของสารธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการทำผลิตภัณฑ์รักษาส้นเท้าเเตก
The ratio efficiency of natural extracts in the treatment of cracked heels

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาประสิทธิภาพในการกักเก็บความเย็นของเมทอกซิลในเพกทินที่สกัดจากพืชและการพัฒนาเป็นเจลประคบเย็น
Study of methoxyl efficiency from pectin in plant extracts on cooling gel properties

เหรียญทอง

เข้าชม